Samverkan med näringslivet ger studenterna kvalificerade jobb

Svenskt Näringsliv besökte Tekniska Högskolan i Jönköping för att presentera årets Högskolerapport.

Svenskt Näringsliv besökte Tekniska Högskolan i  Jönköping för att presentera årets Högskolerapport. Det goda resultatet för Högskolan i Jönköping beror till stor del på samarbetet mellan skola och näringsliv. Högskolan behåller även sin plats som den främsta i landet när det gäller internationellt utbyte.

Svenskt Näringsliv  har under flera år undersökt hur väl arbetsmarknaden och utbildningarna på de olika lärosätena i Sverige matchar varandra. Detta har de gjort via en samverkansrankning samt en etableringsstudie. —Vi vill gärna se att de som utbildar sig får kvalificerade jobb efter examen, samt att de får en bra lön. Utbildning ska vara en investering. Alla blivande studenter kan jämföra de utbildningar och lärosäten vi undersökt och på så vis få ett bra underlag för studievalet. Jönköping har på många punkter fallit väl ut i samverkansundersökningen, säger Mikaela Almerud som arbetar med utbildningsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Sextio procent av programmen vid Högskolan i Jönköping är högt rankade. Flera av högskoleingenjörsprogrammen har varit högt rankade tre år i rad tack vare sin samverkan med näringslivet. Programmen har både praktik, fadderföretag och arbetslivsanknutna projekt- och examensarbeten.

I topp av samverkansrankningen på Tekniska Högskolan ligger  följande fem program: Först ligger Datateknik och Elektroteknik båda på samma poäng, därefter Maskinteknikprogrammet (Produktutveckling & Design) och Industriell  organisation och ekonomi. Men även Byggnadsteknik  är högt rankad vad gäller samverkan. —Vi fann att god samverkan med näringslivet ökar jobbmöjligheterna med 79 procent och att ingångslönerna är högre. Detta hänger ihop med att företagen räknar samverkan med näringslivet som arbetslivserfarenhet, säger Mikaela Almerud.

På frågan om varför Tekniska Högskolan satsar på fadderföretagsverksamheten svarar tf. vd Jörgen Birgersson —Vi vet att näringslivssamverkan där studenterna har samarbete med en riktig arbetsplats är oerhört viktig under utbildningstiden. Genom medverkan av näringslivet i utbildningen exempelvis genom branschråd och styrelserepresentanter men också genom direkt arbete i utbildningen får näringslivet god insyn och kännedom om utbildningen.

Elisabeth Berglund fadderföretagsansvarig —Genom det goda ryktet, intressanta program samt inslaget av näringslivskontakter är  rekryteringen av studenter mycket god.

Emma Hallman alumn (har läst industriell organisation och ekonomi) vid Tekniska Högskolan och är idag produktionschef på JELD-WEN i Forserum. Emma har tagit emot flera studentgrupper som fadderföretag—När jag började jobba såg jag hur viktigt det var att ta emot studenter. Att få möta studenterna blir lite av ett mentorskap. Och att fortsätta ha kontakt med JTH gör att jag också får en inblick i skolans verksamhet.

Även internationaliseringen är en viktig del i rankingen. Högskolan i Jönköping har legat i topp två år i rad. Hälften av studenterna menar att det har haft stor betydelse när de sökt jobb.

Mikaela Almerud avslutar med. — Möjligheten till kvalificerat jobb är oerhört viktig som motor i utbildningen. Därför är det viktigt att tydliggöra dessa undersökningar för nuvarande och kommande studenter. Sammanfattningsvis kan vi säga att samverkan snabbare ger ett jobb och det ger mer kvalificerade jobb och bättre lön.

Text och foto: Christina Almgren

2010-03-18