Stort intresse för International Trade Day

Den 18 mars besökte VD:ar från Svenska Exportrådet, Swedfund, EKN, SEK och ALMI Internationella Handelshögskolan för att delta i en paneldebatt på temat “Från OECD till utvecklingsländer: På jakt efter nya marknader".

Studenter från kursen International Marketing and Export Management ordnade samtidigt en minimässa i lobbyn där de visade på möjligheterna till handel med olika länder, från Vietnam till Estland. Samma elever hade bjudit in lokala små- och medelstora företag, och Swedfund, SIFE, SciencePark och Next Step deltog med informationsmontrar. Studenterna hade ett utmärkt tillfälle att lära sig om handel, mingla med företag och nätverka, medan de inbjudna företagen kunde träffa studenter med internationell erfarenhet och även få en känsla av handelshögskolans entreprenörsanda och internationella inriktning.

Peter Yngwe, VD för Svensk Exportkredit, tycker att det är tråkigt att det finns en uppfattning att det är riskabelt och svårt att jobba med export. I stället vill han uppmana företag att våga se möjligheterna och inte överdriva några risker.

Niclas Adler, VD för Internationella Handelshögskolan, vill jobba mer med att utbilda och inspirera studenterna att jobba med export. De internationella studenterna på handelshögskolan kan ha kontakter och kunskaper om andra länder som företagen i regionen kan dra nytta av.

2010-03-23