Närhet till ängs- och betesmark ökar värdet på fastigheter

Att ha ängs- och betesmarker inpå knuten höjer en bostads- och fritidsfastighetens värde med cirka 3 procent. Det har Pia Nilsson från Internationella Handelshögskolan kommit fram till.


2010-03-29