Högskolan förbereder sig för betalstudenter

Från och med hösten 2011 måste utländska studenter från länder utanför EU/EES betala en avgift för att studera i Sverige. Detta kräver ett förändrat arbetssätt och många nya insatser och JIBS har fått uppdraget att leda föreberedelserna på Högskolan i Jönköping.


2010-04-14