Nya ledamöter i stiftelsestyrelsen

Ledamöterna är utsedda av regeringen och förordnandena gäller fr.o.m. 1 maj. Stiftelsestyrelsen


2010-04-16