Öppet seminarium om företagshistoria och företagshistorier

Tisdag den 11 maj, kl 07.30-ca 09.00, håller Olof Brunninge, universitetslektor i företagsekonomi, en föreläsning om Företagshistoria och företagshistorier — Mossigt bakåtsträvande eller framåtriktat managementverktyg?

Forskning visar att företag kan använda sig av sin historia på flera olika sätt. Att berätta historier om det förflutna kan bli ett marknadsföringsverktyg som skapar förtroende för företaget och dess produkter. Många företag använder också historien internt som inspirationskälla för nya strategier, som argument i strategidiskussioner eller för att stärka företagskulturen.

På frukostmötet kommer vi att gå igenom en rad exempel av företag som framgångsrikt använder sig av sin historia.

Deltagande är kostnadsfritt, men vi vill gärna ha din anmälan senast den 7 maj till jenny.dahlkild@ihh.hj.se eller 036-10 17 33. Antalet platser är begränsat.

Hjärtligt välkomna till Internationella Handelshögskolan och Munksjösaulan (Sal B1033, entréplan)! Vi bjuder på kaffe och smörgås!

2010-04-30