Dubbel spikning

Två doktorsavhandlingar spikas på Internationella Handelshögskolan den 7 maj kl. 10.15.

Mart Ots och Elena Raviola från Media Management and Transformation Centre och sektionerna Marketing and Logisticsoch  ESOL spikar upp sina doktorsavhandlingar på Internationella Handelshögskolans vägg.

Mart Ots avhandling har titeln Understanding Value Formation . Disputationen sker den 28 maj.

Elena Raviolas avhandling har titeln Paper meets Web . Disputationen sker den 10 juni.

Alla välkomnas att vara med vid spikningen!

2010-05-07