Medel till projekt för att öka kvinnors företagande

Länsstyrelsen i Jönköpings Län har beviljat 342 000 kr till projektet TA NÄSTA STEG.

TA NÄSTA STEG är en fortsättning på TA STEGET, ett projekt som avslutades vid årsskiftet. TA STEGET vände sig till kvinnor med ambitioner att ta över ett familjeföretag eller utveckla sitt företag. Syftet vara att öka deltagarnas kompetens inom en rad viktiga områden som ledarskap, ägarstyrning, rollkonflikter, företagskultur och ägarskiftets utmaningar och dynamik.

Syftet med det nya projektet TA NÄSTA STEG är att bygga vidare på TA STEGET genom att mer konkret gå på djupet i de områden som introducerades i TA STEGET. För att relevansen skall bli den högsta möjliga får deltagarna själva välja vilket av dessa områden som de huvudsakligen vill fördjupa sig i. Utgångspunkten är deltagarnas egen verklighet. Varje deltagande företag kommer att utgöra ett levande praktikfall som deltagarna och projektledningen sedan tillsammans analyserar i syfte att både utveckla deltagarnas kompetens och företagens tillväxtkraft.

Projektet kommer att ledas av en projektgrupp bestående av Annika Hall (projektledare), Ethel Brundin, Leif Melin och Cecilia Bjursell.

2010-05-11