Tillfälle att lära mer om den indiska marknaden

Jönköping International Business School (JIBS) har tillsammans med Swedish-India Business Council (SIBC) bjuder in till ett informationsmöte om och kring den indiska marknaden torsdagen den 20 maj.

Ta chansen att få veta mer om den indiska marknaden som växer nästan i samma takt som den kinesiska — men kanske under lugnare former!

Indien är redan idag en av världens 15 största ekonomier, med en mycket stor andel engelsktalande befolkning. Sedan tidigt 90-tal växer landets ekonomi med 6 till 8 % årligen och kommer troligtvis att göra så i ytterligare 15 år, vilket innebär att Indien då kommer att vara ett av världens fem största ekonomier, tillsammans med USA, Japan, Kina och Tyskland. År 2050 kommer Indien att vara nummer tre! Företag som är intresserade av den indiska marknaden behöver absolut vara där nu i syfte att etablera verksamhet. Detta seminarium kommer förhoppningsvis att lära dig lite mer om Indien och kanske ge dig lite "blodad tand" för att undersöka närmre vad Indien skulle kunna ge dig och ditt företag.

Program
07.30 Kaffe, te & fralla, registrering och mingel.
08.00 Magnus Taube — Moderator - hälsar välkomna å JIBS vägnar och ger en kort resumé av var JIBS står idag och vart vi är på väg.
08.15 Stig Victorin — Senior Advisor - hälsar välkomna å SIBC vägnar.
08.20 Sören Eriksson — Professor — Indiens ökade betydelse i den globala ekonomin — marknad och möjligheter.
08.50 Krister Jakobsson — Vice President Purchasing - Huskvarna ger en bild av hur Huskvarna har byggt upp sin verksamhet i Indien och vart de är på väg idag; inklusive frågor.
09.20 Fredrik Mölzer — CEO - Industrilås AB berättar hur hans företag så sakteliga etablerat kontakter på den indiska marknaden; inklusive frågor.
09.40 Tomas Mu?llern — Professor - berättar om JIBS kontakter och möjligheter att stå till tjänst i Indien.
10.00 Mingel och samtal utanför föreläsningssalen så länge man behagar.

Allt sker på Högskolan i Jönköping i JIBS-huset — hus B — i sal B 1014 på bottenvåningen.

2010-05-17