Anslag till Internationella Handelshögskolan

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har beviljat 624 000 kr till docent Mattias Nordqvist.

Vid sitt sammanträde den 15 april beviljade stiftelsen forskningsanslag om totalt 4 244 00 kr till fyra olika projekt.

Mattias Nordqvist är doktor i företagsekonomi och docent vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har fått anslag för projektet "Entreprenörskap och generationsskiften i svenska privatägda företag 1989-2008. En longitudinell process- och populationsstudie". Anslaget är det ena av stiftelsens två fortsättningsanslag för pågående projekt som tidigare beviljats anslag.

2010-05-25