Liljedahl Group samarbetar med Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Den 27 till 28 maj är det kick-off  för "Liljedahl Academy" på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Syftet är att stödja Liljedahl Groups vision om att vara en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden.

Liljedahl Group är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina. Alla bolag har ledande positioner på sina respektive marknader och representerar starka varumärken.

Med Liljedahl Academy vill koncernen under två år förstärka affärsutvecklings- och strategiprocesser, kompetensförstärka samt öka erfarenhetsutbytet mellan koncernens olika delar. Liljedahl Group har satsat 2 mkr och avsikten är att Liljedahl Academy skall utgöra starten för ett långsiktigt och brett samarbete mellan Internationella Handelshögskolan och Liljedahl Group.

Utvecklingsprogrammet är främst för koncernens ledningsgrupper med medverkanden från Sverige, Tyskland, Polen, Slovakien och Norge. Totalt blir det ett fyrtiotal personer som deltar.

— Samarbetet med Internationella Handelshögskolan och möjligheten för vår koncern till ett anpassat ledarutvecklingsprogram är en mycket viktig byggkloss i den fortsatta utvecklingen av Liljedahl Group. Vi tror att vi kan få stor nytta av den specialkompetens som Internationella Handelshögskolan har och att interaktionen mellan oss och högskolan starkt kan bidra till att utveckla vår konkurrenskraft både nationellt och internationellt, säger Bengt Liljedahl

Vid första tillfället kommer bland annat Leif Melin, professor i företagsekonomi och föreståndare för forskningscentret CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership), att tala om aktivt ägarskap och Anders Melander, docent i företagsekonomi, talar om strategisk planering.

Pressen är välkommen för intervjuer den 27 maj mellan 9.15 och 10.00 i Gjuterisalen, E1405 (Tekniska Högskolan).

Liljedahl Group består av sju divisioner: Bare Wire, Winding Wire, Steel Wire, Machine Tools, Trucks, Cars och Real Estate. Koncernen omsätter 9 miljarder kronor och har ca 1300 anställda. Mer information: www.liljedahlgroup.se

Kontakt: Anders Melander, 036-101849, 0709-792010 anders.melander@ihh.hj.se

2010-05-26