MKV-programmet ett bra exempel

I en rapport från SACO:s Studentråd lyfts MKV-programmet vid HLK fram som ett gott exempel när det gäller arbetslivsanknytning. Läs mer


2010-05-31