Ny doktor i företagsekonomi

Elena Raviola försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Paper meets Web: How the institution of news production works on paper and online" den 10 juni.

I avhandlingen undersöker Elena Raviola arbetet med nyhetsproduktion som institution, på papper och på nätet, genom en etnografisk studie på den största italienska finanstidningen Il Sole-24 Ore. Att undersöka mötet mellan gammalt och nytt (tidning och webb) hjälper till i förståelsen av en institutions olika mekanismer.

Studien vill inspirera till reflektion kring vad en tidning är, en fråga som utgör själva kärnan i industrins omvandling i början av 2000-talet. Genom att fokusera på ett mycket omdebatterat ämne erbjuder avhandlingen även reflektioner kring de vidare samhälleliga konsekvenserna av nya medier för politik, näringsliv och kunskap.

Fakultetsopponent var Professor Lars Engwall, UU. Medlemmar i betygsnämnden var docent Ulla Eriksson-Zetterquist, GRI, GU, docent Gunnar Nygren, Södertörn University, och Professor Robert Picard, Internationella Handelshögskolan. Ordförande var professor Leona Achtenhagen, Internationella Handelshögskolan.

2010-06-11