Gourmetrestauranger i symbios med lokal livsmedelsproduktion

Ett forskningsprojekt, där bland andra forskare från Internationella Handelshögskolan har deltagit, visar att högklassiga restauranger och småskaliga livsmedelsproducenter lever i symbios på landsbygden.

Bra restauranger bidrar till att utveckla både produktutbudet och produktkvalitén inom lokala mat- och turistnäringar. Lokalproducerade råvaror av hög kvalitet ger i sin tur konkurrenskraft till restauranger utanför storstadsområdena.

Forskningsprojektet, som finansierats av bland andra Nordiska Ministerrådet, har undersökt hur elva kvalitetsrestauranger på olika landsbygdsorter i Norden har bidragit till att utveckla lokal livsmedelsförädling och turism.

— De restauranger vi har studerat har visat sig vara nyckelaktörer i lokala nätverk av producenter inom både livsmedelssektorn och upplevelseindustrin. De spelar därför en central roll i att förmedla lokal kultur och lokala mattraditioner, säger Johan Wiklund , professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som, tillsammans med doktoranden Magdalena Markowska , varit svensk representant i projektet.

— För oss som arbetar med att utvärdera landsbygdspolitiken är resultaten intressanta eftersom de visar att restauranger spelar en nyckelroll i att skapa attraktionskraft för turism utanför storstadsregionerna. Vi måste skapa förutsättningar för samverkan mellan dessa restauranger och olika leverantörer och entreprenörer inom både livsmedelssektorn och upplevelseindustrin, säger Sara Johansson på Jordbruksverket.

2010-07-01