Doktorand utvald till kongress i Rom

Cristina Trenta, doktorand i juridik vid Internationella Handelshögskolan, ska presentera sin forskning vid International Fiscal Associations årliga kongress i Rom i augusti.

Titeln på projektet är "VAT and GST Profiles for Peer-to-peer Distribution of Media and Digital Content - An Interdisciplinary and Comparative Perspective" och det är ett av endast tio doktorandprojekt inom skatterätt från hela världen som har valts ut till kongressens Poster Programme.

The International Fiscal Association, världens största institut för skatteforskning, bildades 1938 och har sitt säte i Nederländerna. Det är den enda icke-statliga och icke-sektoriella internationella organisationen som studerar skattefrågor.

I maj 2010 var Cristina Trenta också inbjuden till Leuven i Belgien för att presentera sin forskning vid the European Association of Tax Law Professors Congress. The European Association of Tax Law Professors är en yrkesorganisation för professorer som undervisar i skatterätt vid universitet i Europa, och den största europeiska akademiska föreningen inom sitt område.

Cristina Trentas forskning är ett samarbete mellan den juridiska avdelningen vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och International Bureau of Fiscal Documentation, och handledare är Björn Westberg, professor i juridik vid Internationella Handelshögskolan, och Frans Vanistendael, professor i juridik och akademisk ordförande för International Bureau of Fiscal Documentation.

2010-07-08