Professor Johan Wiklund utsedd av regeringen att ingå i Tillväxtverkets styrelse

Johan Wiklund, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping men som för närvarande tjänstgör vid Whitman School of Management, Syracuse University har blivit utsedd att ingå i Tillväxtverkets styrelse.

Tillväxtverket är en myndighet som hör till Näringsdepartementet och leds av en styrelse som utses av regeringen. Tillväxtverket arbetar med att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige. www.tillvaxtverket.se

Professor Wiklund höll också Entreprenörskapsforums internationella seminarium " Still in, or beyond, the economic crisis?" under Almedalsveckan i Visby. Tillsammans med andra forskare och ekonomer, som professor Paul D Reynolds, Distinguished Visiting Professor vid George Mason University, Denny Dennis, Senior Research Fellow vid NFIB, Lena Hagman, chefekonom Almega, och Lars Jagrén, chef Analys och Opinion vid Företagarna, diskuterades den ekonomiska krisens effekter på små och medelstora företag.

Läs referatet från seminariet " Still in, or beyond, the economic crisis?" http://entreprenorskapsforum.se/swe/?page_id=537

2010-08-04