1000 regionalforskare och en nobelpristagare till Internationella Handelshögskolan

Internationella Handelshögskolan arrangerar en stor internationell konferens om regionalforskning 19-23 augusti. Bland deltagarna finns bland andra Paul Krugman, nobelpristagare i ekonomi.

Konferensen som i år firar sitt 50-årsjubileum arrangeras av ERSA, The European Regional Science Association*, och förväntas samla runt 1000 regionalforskare med familjer från hela världen.

Årets tema, som lockat hit Nobelpristagaren och nationalekonomen, professor Paul Krugman, är "Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy". Som behandlar frågor som rör regional tillväxt och utveckling i en period av globalisering och ökat miljömedvetande. Under jubileumskongressen uppmärksammar man för första gången det praktiska arbetet för Regional utveckling och tillsammans med en rad myndigheter anordnas specialsessioner som vänder sig till politiker, tjänstemän, journalister och andra intresserad

Kongressen invigs under torsdagen av Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz, och med inledningstal av Annalee Saxenian, världsledande expert på Silicon Valley och William Strange, en av Nordamerikas ledande yngre forskare inom stadsekonomi. Andra välkända namn ur programmet är förutom Nobelpristagaren Krugman, t ex Professor Fabrizio Barca, Professor Philip McCann
Läs hela programmet här

Förutom att diskutera de senaste rönen på den regionalvetenskapliga forskningsfronten har det också arrangerats ett socialt program med aktiviteter för forskarna och deras familjer under helgen. Det blir lokala studiebesök till Husqvarna AB och Jönköpings Kraftvärmeverk men också utflykter till bland annat Glasriket och Öresundsregionen.
ERSA Congress 2010

*ERSA har 3 500 medlemmar, både forskare och branschmänniskor, i 17 organisationer runt om i Europa. ERSA är organiserade under RSAI (Regional Science Association International), som bedriver regionalforskning runt om i världen.

2010-08-10