Workshop om Optimeringsdriven Design

Ett ProViking-samarbete mellan JTH, LiTH och svensk fordonsindustri.

Simuleringsdriven design har under de senaste 20-30 åren haft en fantastisk utveckling, speciellt design med olinjär FEA (finit element analys). Utvecklingen har kommit så pass långt att olinjär FEA även börjar bli en industristandard för små- och medelstora företag. Nästa stora steg för svenska företag är att införa optimeringsdriven design. Under en dag träffas akademin och industrin för att presentera och diskutera aktuella projekt inom optimeringsdriven design.

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, E1405
Datum: Torsdagen den 7:e oktober, 2010

Läs hela programmet / anmälan

2010-08-18