Sociala nätverk underutnyttjade av familjeföretag

“Familjeföretag håller fast vid gamla affärskontakter, och för dem spelar Internet knappast någon roll, säger Andrea Kuiken, före detta student vid Internationella Handelshögskolan.

Den nederländska tidningen “Dagblad van het Noorden" publicerade en intervju med Kuiken den 3 juli. Andrea Kuiken gick ut från programmet Innovation and Business Creation våren 2010. I sin magisteruppsats “Family, Friends and the International Business: The Interplay between Networks and Family Business Internationalization", intervjuade hon ett antal familjeföretag inom SME-sektorn i Nederländerna och i Sverige. Alla var verksamma på den internationella marknaden, men väldigt få använde sig av webbaserade sociala nätverk för att etablera nya eller behålla gamla affärskontakter.

“Ägarna saknar kunskap om moderna kommunikationsmedel, och även tid och motivation att lära sig. De förstår inte varför de skulle investera i att utveckla nätverk online, när saker har fungerat bra hittills" säger Kuiken till tidningen. Den genomsnittliga åldern för ägarna som ingår i studien var över 45, vilket förmodligen är en del av förklaringen.

I sin studie drar Kuiken också slutsatsen att familjeföretag föredrar att hålla fast vid sina gamla kontakter och att sköta så mycket som möjligt på egen hand - inklusive marknadsföringen. Externa kontakter, inklusive vänner, spelar inte så stor roll i utvecklingen av företaget.

2010-08-23