Öppet seminarium om projektledning

Den 8 september klockan 7.30 - ca 9.00 hålls ett öppet seminarium på Internationella Handelshögskolan med titeln: "Mer effektiv ledning via projekt - Vad bör man tänka på?" Plats: Munksjöaulan (sal B1033, entréplan). Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Det har blivit alltmer populärt att arbeta i och via projekt. Det gäller inte bara traditionella branscher som byggsektorn där projekt förefaller vara den naturliga arbetsformen utan också sådant som  produktutveckling, organisationsförändringar och liknande i olika branscher inom näringslivet. Arbetsformen har också fått ordentlig spridning inom den offentliga sektorn. Nya tillämpningsområden för projektorganisering kommer till hela tiden men ibland expanderar användandet oreflekterat samtidigt som projekt inom traditionella områden kan bli ineffektiva.

Ibland blir projektresultaten inte alls det man förväntat sig — resultatet blir inte det man tänkt sig från början, projektet blir inte klart i tid och dessutom dyrare än planerat. I vissa fall fullföljs inte projekten utan avbryts utan intäkter som kan väga upp kostnaderna för projektet. Men det finns också exempel på hur det motsatta blivit utfallet — projektresultaten följer planerna eller till och med överträffar alla förväntningar!

Vilka mekanismer är det då som styr i lyckade eller misslyckade projekt? Nordisk forskning på området projekt har på senare tid blivit världsledande, speciellt då det gäller projekt inom otraditionella områden. På frukostmötet kommer vi att presentera vilka olika typer av projekt det finns och exempel på lyckade och misslyckade projekt. Förhoppningsvis har deltagarna med sig egna exempel att dela med sig av.

Hjärtligt välkomna!
Deltagande är kostnadsfritt, men vi vill gärna ha din anmälan senast den 30 aug till jenny.dahlkild@jibs.hj.se eller 036-10 17 33. Antalet platser är begränsat.

Seminariet leds av Rolf A. Lundin, professor i företagsekonomi och fd VD vid Internationella Handelshögskolan. Han är i nuläget verksam vid mediecentrat, där han bl a studerar projekt inom inhemsk och utländsk TV-produktion. Förutom att han som rektor/VD vid två handelshögskolor har en hel del praktisk erfarenhet av ledning via projekt har han studerat projektorganisering i industrin och i många andra typer av branscher och dokumenterat resultaten i åtskilliga publikationer. Boken "Neo-Industrial Organizing - Action, Knowledge Formation and Renewal in a Project-Intensive Economy" är ett tidigt, översiktligt exempel.

2010-08-24