Högskolan i Jönköping har fått nya examenstillstånd

Regeringen har som väntat beslutat att bevilja nya examenstillstånd för Högskolan i Jönköping.

2010-09-02