Leon Barkho blir ansvarig för nytt medieekonomiprojekt

Leon Barkho har utsetts till chef för ett projekt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som ska undersöka praxis för och konsekvenser av mediers innehåll.

Syftet med det 5-åriga projektet, som finansieras genom ett bidrag från Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, är att utveckla kunskap och verktyg för att koppla samman mediernas innehåll med processen för att samla in och producera detta innehåll, samt hur publiken tar emot och tolkar innehållet.

Dr Barkho är lektor vid Högskolan i Jönköping och har tidigare arbetat för Reuters, Associated Press och Dow Jones nyhetstjänster. Han är specialiserad inom journalistik och mediediskurs, och författare till News From The BBC, CNN, And Al-Jazeera: How The Three Broadcasters Cover The Middle East och Where Swedes Get it Wrong When Writing English. Hans forskning har publicerats i International Journal of Business Studies, Journalism Studies, Journal of Pragmatics, Studies in Language and Capitalism, Journal of Arab and Muslim Media Research, och American Communication Journal . Han har en magisterexamen i tillämpad lingvistik från Mosul University i Irak och en doktorsexamen i medie-och kommunikationsvetenskap från Högskolan i Jönköping.

Projektet kommer att utveckla nära förbindelser mellan journalister, programföretag, redaktörer och mediechefer och sammanföra dem med forskare och allmänheten för att undersöka hur medier påverkar det dagliga livet. Det bygger på existerande medieverksamhet vid Högskolan i Jönköping och överbryggar intressen och aktiviteter vid Internationella Handelshögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.

Vid Internationella Handelshögskolan finns Media Management och Transformation Centre, världens ledande center för studier av mediebranschen, och Högskolan för lärande och kommunikation är välkänt för studier inom medieproduktion och organisationskommunikation.

2010-09-06