Välkommen på familjeföretagsteater!

Centre for Family Enterprise and Ownership vid Internationella Handelshögskolan, ALMI och Linnéuniversitet inbjuder till en underhållande eftermiddag med familjeföretag i fokus.

Tid: 4 oktober 2010 kl 16.00-20.00 (inkl. buffé och mingel)
Plats: Science Park, Jönköping

Program:

Professor Leif Melin, CeFEO
Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Leif Melin leder forsknings- och utbildningscentrat CeFEO där han och flera kollegor under tio år forskat och skrivit kring ägar- och ledarskiften i familjeföretag, med fokus på hur relationer, roller och känslor samspelar i generationsskiften. Han kommer att introducera seminariet med en översikt av viktiga ägar- och ledarskiftesfrågor.

Ekon dr Christine Tidåsen
Linnéuniversitetet
Christine Tidåsen forskar om ledarskiften i familjeföretaget och de speciella utmaningar som detta innebär.  Hon kommer att presentera resultat kring några av dessa utmaningar, baserat på hennes doktorsavhandling med djupstudier av några ledarskiften i familjeföretag

Familjeföretagsteater med Sanna Turesson, Mats Sturesson och Niclas Sandström
Med Christine Tidåsens forskning som grund kommer en skådespelargrupp att göra några typiska scener från familjeföretag. Scenerna blir startskottet för spännande diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Panel och allmän diskussion
Christine Tidåsen, Leif Melin och några familjeföretagare kommer att kommentera teatergruppens scener i dialog med samtliga deltagare.

Moderator: Bengt Johannisson, Internationella Handelshögskolan och Linnéuniversitetet

Anmäl dig nu. Platsantalet är begränsat!

Anmäl dig via e-post till Tanja Andersson:
tanja.andersson@ihh.hj.se — senast den 30 september .

Arrangemanget finansieras av Henry och Sylvia Tofts stiftelse. Ett stort tack!

2010-09-27