Ny doktor i nationalekonomi

Johanna Palmberg försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Family Ownership and Investment Performance" den 22 oktober.

Avhandlingen innehåller en ekonomisk analys av familjeägande i stora, börsnoterade företag. Den grundläggande frågan är om familjeägarskap är effektiv form av företagsledning. Familjeägande undersöks från olika utgångspunkter; hur ägande, kontroll och styrelsens sammansättning påverkar företagets resultat.

Fakultetsopponent var B. Burcin Yurtoglu, Associate Professor of Economics, University of  Vienna.

Medlemmar i betygsnämnden var Professor Martin Holmén, Göteborgs Universitet, Professor R Øystein Strøm, Högskolan i Oslo, och Docent Petra Inwinkl, Internationella Handelshögskolan. Ordförande var Professor P-O Bjuggren, Internationella Handelshögskolan.

2010-10-22