Ny doktor i företagsekonomi

Benedikte Borgström försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Supply chain strategising: Integration in practice." den 29 oktober.

Med utgångspunkt i Giddens teori om struktureringsteori, analyseras i avhandlingen kundorienterad strategi i leveranskedjan. Avhandlingen utgår från exemplet Volvo Personvagnar, och detta case presenteras på två sätt: Först som den strategiska utvecklingsprocessen av en kundbeställd produktion och sedan som en performativ utveckling av en kundbeställd produktion. De två presentationerna ställs sedan mot varandra.

Fakultetsopponent var Professor Luis Araujo, Lancaster University, UK.

Medlemmar i betygsnämnden var Professor Britta Gammelgaard, Copenhagen Business School, Patrik Regnér, Handelshögskolan i Stockholm, och Professor Mona Ericson, Internationella Handelshögskolan. Ordförande var Professor Susanne Hertz, Internationella Handelshögskolan.

2010-10-29