Vad kan vi lära av krisen?

Docent Anders Melander presenterar en ny rapport på en presskonferens på Elmia Subcontractor den 9 november.

Rapporten, med titeln "Facing the Global Economic Crisis: the Case of Swedish Heavy Vehicle Subcontractors" är en del av ett projekt som finansieras av Tillväxtverkets underleverantörsprogram.

I rapporten redogörs för hur svenska leverantörer hanterade efterfrågekrisen 2008-2009. Hur snabbt reagerade de på nergången i efterfrågan under hösten 2008? Vad vidtog de för åtgärder, och hur snabbt återhämtade de sig? Anders Melanders slutsats är att leverantörer har mycket att vinna på att skapa en flexibilitetsstrategi, där man bland annat slår fast hur mycket upp- respektive nedgång man ska kunna hantera. Sedan måste man medvetet bygga sin organisation utifrån den strategin, bland annat avseende andelen fasta och rörliga kostnader.

Presskonferensen hålls klockan 10.30 i Elmias Hall D. För fullständigt program, se www.elmia.se/subcontractor

För mer information kontakta Anders Melander .

2010-11-05