Niclas Adler avgår som VD

Efter nästan 4 år som VD på Internationella Handelshögskolan erbjöds Niclas Adler vid ett styrelsemöte i september förlängd tjänst i ytterligare 4 år vilket han nu valt att tacka nej till.

Niclas Adler, som pendlar från Göteborg där har sin familj, avgår av familjeskäl. Han säger själv att det inte varit ett lätt beslut och att han under dessa fyra år utvecklat starka känslor för JIBS, dess utvecklingsarbete och sina medarbetare.

Till följd av hans avgång slutar också styrelseordföranden Lars Anell med motiveringen att han är upptagen med projekt utomlands och därför ser det som en svårighet att ansvara för en rekryteringsprocess till ny VD. Anita Hansbo, Rektor vid Högskolan i Jönköping, kommer agera tillförordnad styrelseordförande tills vidare.

- Det känns tråkigt att behöva lämna handelshögskolan just nu när vi befinner oss i ett skede med många lovande utvecklingsmöjligheter framför oss. Trots att det stundtals varit ett hårt arbete med en hel del utmaningar så kommer jag sakna mina medarbetare och mitt arbete som VD och akademisk ledare på JIBS, säger Niclas Adler.

2010-11-17