Förändringar i JIBS styrelse

Med anledning av att Niclas Adler, vd, och Lars Anell, ordförande i JIBS styrelse, har aviserat att de inte tänker fortsätta sina uppdrag, har Stiftelsen Högskolan i Jönköping haft en extra bolagsstämma.

Stämman har utsett Anita Hansbo, rektor för Högskolan i Jönköping, till ordförande i JIBS styrelse fram tills att en permanent vd är på plats. Bengt Liljedahl, vd för Liljedahlskoncernen, har utsetts till vice ordförande, och Maria Isaksson, personalchef vid Högskolan i Jönköping, har utsetts till ny styrelseledamot.

Niclas Adler har begärt att få sluta sitt uppdrag som vd från 1 januari 2011. Detta har godkänts av JIBS styrelse. Han kommer då, i enlighet med sitt kontrakt, att erbjudas en anställning som professor på Internationella Handelshögskolan.

Styrelsen beslutade att överväga att utse både en vd och en vice vd. Detta för att säkra erfarenhet, ledarskapsförmåga och tillräcklig kunskap om interna angelägenheter och processer för att säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Styrelsen uttryckte sin avsikt att utse Agneta Bladh till vd under interimperioden.

Agneta Bladh är doktor i statsvetenskap och är före detta rektor för Högskolan i Kalmar (nu sammanslagna till Linnéuniversitet). Innan dess var hon statssekreterare vid ministeriet för utbildning och vetenskap, och tidigare som generaldirektör på Statens Högskoleverket.

För rekrytering av en permanent vd har styrelsen utsett en rekryteringsgrupp bestående av Anita Hansbo, Leif Melin, Bengt Liljedahl, Torger Reve och Isabelle Ducellier. Kommittén sammanträder den 21 december för att påbörja sitt arbete. En grupp bestående av lärare och studenter från Internationella Handelshögskolan kommer också att väljas, och den gruppen kommer att fungera som rådgivande under rekryteringsprocessen, enligt gällande praxis vid Högskolan i Jönköping.

2010-12-10