Förskollärarutbildningen ifrågasatt

Högskoleverket ifrågasätter examensrätten för den nya förskollärarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation, med planerad start i augusti 2011. Läs pressmeddelande


2010-12-14