Positiva besked gällande lärarutbildningen

Idag kom positiva besked gällande lärarutbildningen vid HLK. Högskoleverket föreslår att Högskolan i Jönköping får examensrätter för grundlärarexamen. Läs mer


2010-12-17