Agneta Bladh tillförordnad vd för Internationella Handelshögskolan

Styrelsen för Internationella Handelshögskolan har utsett Agneta Bladh till vd under en interimsperiod med anledning av att dess vd Niclas Adler slutar den 31 december.

– Vi är mycket glada att Agneta Bladh har accepterat vd-posten under en interimsperiod. Med sin erfarenhet och ledarskapsförmåga kommer hon kunna säkerställa kontinuitet i verksamheten, säger högskolans rektor Anita Hansbo som också är ordförande i Internationella Handelshögskolans styrelse.

Agneta Bladh var rektor vid Högskolan i Kalmar 2004—2009. Hon var tidigare statssekreterare i Utbildningsdepartementet i fem år. Dessförinnan var hon generaldirektör för Högskoleverket 1995—1998. Hon har disputerat i statsvetenskap vid Stockholms universitet och hennes doktorsavhandling i offentlig förvaltning behandlade bland annat UHÄ, Universitets- och högskoleämbetet.

– Jag ser fram emot att arbeta med Internationella Handelshögskolan under en tid. Bolagets höga forskningsandel samt höga internationalisering är en stor tillgång både för utbildningsmiljön och för forskningsmiljön. Jag hoppas kunna stödja den vidareutveckling som pågår och samtidigt ge viss stabilitet åt verksamheten, säger Agneta Bladh.

Rekryteringen av en permanent vd för Internationella Handelshögskolan har redan påbörjats.

2011-01-03