Stefan Melesko ny i Riksmedias styrelse

I november köpte Hallpressen Riksmedia av DalaDemokraten, Värmlands Folkblad och Östra Småland. Nu förstärks styrelsen med medieforskaren Stefan Melesko.

Stefan Melesko är docent i medieekonomi vid Internationella Handelshögskolan, där han är knuten till forskningscentret Media Management and Transformation Centre. Han är specialist på medieföretagsstrategier och har omfattande yrkesmeriter inom medievärlden. Bland annat har han erfarenhet från företagsledande befattningar inom DN, reklambranschen och Bonniergruppen. Stefan Melesko är dessutom regelbunden krönikör i SvD, Medievärlden och Dagens Media.

Hans forskning är främst fokuserad på regionalpress och hur den utvecklas i termer av strukturer, fusioner och förvärv, samt hur olika former av ägande påverkar tidningars konkurrenskraft.

– När Hallpressen AB förvärvade Riksmedia AB påbörjades arbetet med att stärka Riksmedias position på marknaden som ett attraktivt alternativ på riksannonsmarknaden. Ett steg i den riktningen är att förstärka styrelsen och få igång ett aktivt styrelsearbete. Jag är mycket glad att Stefan Melesko med den kompetens, erfarenhet och framsynthet som han besitter, vill vara med och hjälpa till med utvecklingen av Riksmedia, säger Roger Jonsson, Styrelseordförande i Riksmedia AB, i ett pressmeddelande.

Riksmedia startades 1990 och har 13 anställda på 3 kontor. Bolaget erbjuder mediaförsäljning till företag och organisationer.

2011-02-10