Seminarium om hållbart byggande

Tekniska Högskolan och Länsstyrelsen inbjuder till seminarium om införande av kvalitetsprogram för hållbart byggande.

Länsstyrelsen och Tekniska högskolan i Jönköping arbetar på olika sätt för att lyfta hållbarhetsfrågorna, bland annat i byggsektorn. Projektet "Hållbart Byggande — samverkan för införande i länets kommuner", erbjuder nu kommunerna en unik möjlighet att tillsammans med aktörerna ta fram riktlinjer för vilka krav man som byggherre i offentlig sektor kan ställa på byggande av småhus, flerbostadshus och lokaler.

Datum: 29 mars kl 8.30-12.30
Plats: Tekniska Högskolan, Sal E 1418

  • Program
  • Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
2011-03-08