Högskolan klättrar på rankinglista

Högskolan i Jönköping rankas i år på plats åtta i URANK:s ranking av svenska universitet och högskolor inom utbildningsområdet Humaniora och Samhällsvetenskap.

Enligt URANK är det två högskolor i Sverige som sticker ut positivt i årets ranking: Högskolan i Jönköping och Södertörns högskola. Högskolan i Jönköping har klättrat från 21:a till 15:e plats. En förändring i årets ranking är att internationalisering nu är ett kriterium.

Inom utbildningsområdet Humaniora och Samhällsvetenskap hamnar högskolan på en åttonde plats i landet (jmf nionde plats förra året).

Den fristående akademikergruppen URANK är en association som årligen genomför en oberoende ranking av svenska universitet och högskolor baserat på statistik från Högskoleverket och SCB.

Läs mer på www.urank.se

2011-03-29