Start av ny förskollärarutbildning i Jönköping dröjer

I mars lämnade HLK in en förnyad ansökan om examensrätt för den nya förskollärarutbildningen. Idag lämnar Högskolverket sitt yttrande där man föreslår regeringen att avslå ansökan. Läs pressmeddelandet


2011-05-31