Fortsatt examensrätt för socionomutbildning

Högskoleverket har meddelat att Hälsohögskolan i Jönköping får fortsätta examinera socionomer.Läs pressmeddelandet


2011-06-08