Från Singapore till Jönköping

Anders Jarfors började som professor i material och tillverkning — gjutning i augusti. Flyttlasset har gått från Singapore där han närmast varit anställd på forskningsinstitutet A*STAR, Singapore Institute of Manufacturing Technology.

Han har också haft en biträdande professur vid Nanyang Technological University (NTU) vid School of Mechanical and Aersospace Engineering i Singapore, vilket har varit en viktig väg för att också stärka samverkan mellan forskningsinstitutet och universitetet. I denna miljö finns det mycket forskning och utvecklingsmöjligheter i nära anknytning till industrin.

Förstärkt forskningsmiljö

I och med rekryteringen av Anders Jarfors förstärker JTH forskningsmiljön material och tillverkning — gjutning. I princip har han samma inriktning som professor Ingvar L. Svensson.

— Jag har arbetat mindre med gjutjärn men eftersom jag har arbetat på forskningsinstitut som materialforskare har jag bredare erfarenhet med pulvermetallurgi, svetsning och plåtformning utöver gjutning. Arbetet i Singapore har även gett mig en stor erfarenhet att lösa praktiska problem i produktionslinjen vilket ger en extra dimension till forskningen, säger Anders Jarfors.

Mentala utmaningar och tävlingsinstinkt

—Samtidigt med forskningen söker jag utmaningar genom tävlingscykling och dykning. Jag har varit dykinstruktör och håller på med s.k. teknisk dykning till större djup och längre tider med blandgas och slutet andningssystem. Båda sporterna kräver koncentration och en god uppfattning om omgivningen. Att som renodlad tävlingsmänniska få vinna min åldersgrupp i Singapore Mästerskapen ger en extra bonus! Att må bra fysiskt är naturligtvis viktigt eftersom det skapar en god balans i livet, poängterar Anders Jarfors.

Likheter mellan Singapore och Småland

Singapore har en stor mängd med kreativa småföretag som ofta samverkar och bildar ett ekosystem av företag som liknar det som finns i Smålandsregionen. Att det dessutom ofta är familjeföretag på båda orterna gör att problematik och miljö liknar varandra, speciellt i form av en småföretagaranda.

—Det visar sig särskilt i relation till kunden, att kunna leverera snabba lösningar, men även att vara beredd på att bygga mer långsiktiga relationer. Det handlar i grunden om att bygga vänskapsband med sina kunder och ge stöd i svåra tider för att överleva i tuff konkurrens, betonar Anders Jarfors.

Nya dimensioner till svenskt näringsliv

Anders Jarfors menar att det finns mycket positivt att ta med sig till Sverige och då särskilt till den småländska regionen och gjuteribranschen. Sättet att arbeta är dock lite annorlunda. I Singapore drivs ofta affärsmännen av Konfucianism som grundfilosofi.

—Konfucius gyllene regel är "vad du inte önskar själv ska du inte göra mot andra". Viktigt är också en strävan mot harmoni mellan individer och därmed byggs en stark lojalitet upp där erfarenhet, ålder och ledarroll har stor betydelse. Det kanske kan ge nya dimensioner till det svenska näringslivet, tillägger Anders Jarfors.

Han fortsätter: Singaporeanen är även mycket tävlingsinriktad, vilket drivs på av ett hårt och krävande skolsystem där vinna och vara bäst är viktigast.

—Skolan i Singapore ställer helt andra krav än i Sverige och går mycket fortare fram samt ger djupare kunnande. Lärandemiljön är även bättre då klassrummen är mycket lugnare. Jag tror att det är bra att ställa krav på eleverna i skolan och fostra till en god studieteknik eftersom det är basen för ett livslångt arbetsliv. Att arbeta som ingenjör innebär att man måste göra rätt. En feldimensionerad bro eller illa tillverkad bilkomponent kan leda till att andra skadas och detta ställer höga krav på ingenjörer, säger Anders Jarfors.

Hur kan vi få fler tjejer att söka sig till ingenjörsyrket?

Bristen på kvinnliga studenter vid ingenjörsutbildningar är ett problem generellt. Materialteknik och kemi har dock alltid haft en större dragningskraft för kvinnliga studenter än traditionell maskinteknik. Detta ger hopp!

—Jag tror annars att det är viktigt att ha en öppen dialog med alla studenter och anställa/rekrytera efter merit hellre än kön. Min erfarenhet från både Singapore och min egen studietid är att tjejer på ingenjörsutbildningar oftast är i genomsnitt bättre än killarna då dessa tjejer ger sig in i ett mansdominerat område och har en tendens att anstränga sig mer än killarna. Att kunna rekrytera dessa senare som forskare/lärare kommer att ha en långsiktig effekt och där deras roll som kvinnliga förebilder är viktig.

Intressant med mindre lärosäten

Anders Jarfors arbetade först på KTH som doktorand och sedan som universitetslektor. Han har bergsingenjörsexamen, teknologie doktorsexamen och fick sedan en docentur vid KTH. Han har forskat under hela sitt yrkesverksamma liv.

—Att handleda doktorander är något som jag uppskattar. Den långvariga och nära samverkan gör att det är möjligt att följa en persons utveckling på nära håll. Vid KTH utvecklade jag också undervisningsmaterial och föreläste vilket jag uppskattade.

Han fortsätter: Att det blev JTH beror helt enkelt på att verksamheten inom gjutning stämmer väldigt väl med mina intressen och den självbild som jag har av mig själv och vad jag vill göra. Att JTH fick KK-profilen CompCAST på 36 miljoner kronor från KK-stiftelsen bara förstärker beslutet att det var rätt val!

2011-08-16