Nobelpristagare på HLK:s vägg

En haikudikt av årets mottagare av Nobelpriset i litteratur, Tomas Tranströmer, finns på HLK:s väggkonstverk i betong och kakel av Åke Pallarp. Läs mer

Dikten i sin helhet:
Kraftledningarna
spända i köldens rike
norr om all musik.

Läs mer om årets Nobelpriset i litteratur på Svenska Akademins hemsida

Väggkonstverket Boken är ett fönster av Åke Pallarp fortsätter in i HLK:s entréhall med en gul kakelvägg. Placerat 2000 vid HLK:s östra entré. Finansierat av Statens Konstråd.

2011-10-06