Fadderföretagsdag 10 november

Ta chansen och knyt kontakter med Tekniska Högskolan och våra studenter, anmäl ditt företag till fadderföretagsdagen.

Fadderföretagsdagen är en dag där du som företagare kan knyta kontakter med studenter, Tekniska Högskolans anställda och andra företagare. Dagen startar med en gemensam ämnesorienterad lunch där det finns utrymme för att utveckla och stärka det samarbete som finns idag. Eftermiddagen läggs upp som en minimässa där företagens verksamhet presenteras i montrar.

Våra studenter har då möjlighet att träffa dig som näringslivsrepresentant och du får chans att visa upp ditt företag och din verksamhet. Flera företag ser det som en möjlighet att lära känna studenter till olika studentsamverkansprojekt som kan leda vidare till framtida personalrekryteringar.

Program och anmälan

Fadderföretagsdagen är ett tillfälle där er verksamhet bjuds på en blandad dag med många möten, visioner och möjlighet till ett utökat kontaktnät. Tveka inte, en kostnadsfri dag där företagen är i fokus för både studenter och personal vid Tekniska Högskolan. Anmäl ditt företag senast den 26 oktober.

Välkomna!

2011-10-07