Kontinuitet bland personal skapar trygghet

Alltmer medicinteknik förekommer inom palliativ vård i hemmet. Hantering av medicinteknik fordrar kontinuitet bland personal vilket skapar trygghet för patienter och närstående. Läs vidare


2011-11-30