BIM i en värdedriven byggprocess

Den 17 januari bjuder JTH in till en branschdag om BIM och byggande. Sista anmälningsdag är den 10 januari.

Vi vill ge en bild av kunskapsfronten när det gäller BIM-frågor i byggsektorn idag. Syftet är att visa på BIM (ByggnadsInformationsModeller) inte bara som ett projekteringsverktyg, utan som en viktig del i en värdedriven byggprocess med fokus på kundnytta.

Innehåll

Vi inleder med att presentera hur våra byggingenjörstudenter möter BIM i sin utbildning på JTH. Landstingsfastigheter i Jönköping beskriver en värdedriven byggprocess ur ett beställarperspektiv. Sedan kommer White arkitekter från Stockholm och ger exempel på hur de använder BIM i sin konsultverksamhet och OpenBIM ger en nationell överblick över situationen i Sverige idag.

Under eftermiddagen vidgar vi perspektivet till europeisk nivå, med sikte på framtiden. JTH är del av ett multinationellt forskningsprojekt, ValPro, med fokus på värdedriven upphandling, tillsammans med representanter från Finland, Norge, Danmark, Frankrike och Cypern. Våra partners i projektet presenterar delar av resultatet i form av en engelskspråkig workshop. Det handlar om värdemodeller, affärsmodeller, och IT-stöd för värdedrivna processer i byggbranschen. Vi avslutar dagen med ett runda-bordssamtal, där vi jämför situationen i Sverige med det europeiska perspektivet.

Tid och plats

Tisdagen den 17 januari 2012 kl 8.15-17.00 på Tekniska Högskolan. Lokal Fagerhult.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt, inklusive kaffe och lunch. Anmäl dig senast den 10 januari 2012 till Sofia Råsberg, sofia.rasberg@jth.hj.se .

2011-12-15