En värdedriven byggprocess


17 januari bjuder JTH in till en branschdag om BIM (ByggnadsInformationsModeller) som ger både en nationell och internationell överblick. Medverkande från Sverige, övriga Skandinavien och Europa.
Information och anmälan

2011-12-15