Tips på hur man gör affärer med Indien

Att kunna kommunicera och skapa förtroende är två viktiga delar när man gör affärer med Indien. Detta konstaterades under ett frukostseminarium som hölls på JIBS 8 februari.

Frukostseminariet organiserades av JIBS (Jönköping International Business School) i samarbete med SIBC (Sweden-India Business Council) och Handelskammaren i Jönköpings län. De deltagande var bland annat från Swedbank, Husqvarna, Svenskt Näringsliv och Swedish Export Academy.

Dagen inleddes med frukost innan deltagarna tog plats i föreläsningssalen. JIBS vd Johan Roos startade programmet med några välkomstord och dagen fortsatte sedan med två föreläsningar.

Robin Sukhia, generalsekreterare på Sweden-India Business Council, pratade om kulturella skillnader mellan svenskar och indier.

– Nyckeln till att göra affärer med Indien är att förstå hur indier tänker och agerar. Personlig kontakt är väldigt viktigt för affärsrelationer med Indien. Om du blir bjuden till ett bröllop, så tacka ja! Det är en ära för dig att bli bjuden och det är en ära för dem om du tackar ja, sa Robin Sukhia.

Jan Widerström, Senior Vice President, SAAB Group, delade med sig av sina erfarenheter av att ha bott i Indien i fyra år och förklarade även vikten av det arbete som SIBC gör.

– SIBC är en medlemsförening som hjälper till med kommunikation och affärsutbyten mellan Sverige och Indien. De är till för att förstärka idéer och ge support och motivation. Företagen kan träffa varandra och ta till sig av vad andra gör och på så sätt kanske slippa en del onödiga steg, sa Jan Widerström.

Morgonen avslutades av Zehra Sayed, JIBS-doktorand från Indien, som följdes av en frågestund där föreläsarna svarade på deltagarnas frågor.

Om du är intresserad av att vara med på ett framtida affärsseminarium vänligen kontakta Magnus Taube

2012-02-10