Välkommen till HI WORK

Den 8 mars är det dags för HI WORK, en arbetsmarknadsdag som arrangeras av teknologsektionen HI TECH. HI WORK syftar till att skapa en träffpunkt för studenter och näringslivet.

HI WORK är en mässa där företag och studenter kan träffas och knyta kontakter. Det finns bland annat möjlighet till samarbeten genom traineeplatser, examensarbeten och projekt.

På plats hålls även en workshop kring hur man skriver ansökningshandlingar och CV. Tria erbjuder CV-granskning och tipsar om hur ansökningshandlingarna kan förbättras.

HI WORK hålls på entréplanet på Tekniska Högskolan kl 11-16. Dagen avslutas med mingel i Orangeriet på HLK tillsammans med personal från Tekniska Högskolan och representanter från HI TECH.

2012-03-05