Allt fler väljer utlandsstudier

Ett nytt statistiskt meddelande från SCB och Högskoleverket visar att 26 600 svenskar studerade utomlands förra året. Det är den högsta noteringen de senaste tio åren.

De populäraste länderna var Storbritannien och USA, men Asien lockar allt fler.

Nästan två tredjedelar av studenterna valde att stanna i Europa, då främst i Storbritannien, Danmark och Spanien. Storbritannien var det populäraste landet, tätt följt av USA. Studenternas val av länder har dock förändrats.

Intresset för att studera i Australien har minskat, läsåret 2010/11 var det cirka 30 procent färre som valde att plugga på ett australiensiskt universitet jämfört med för tio år sedan.

Även Spanien och Frankrike tog emot hälften så många svenska studenter jämfört med i början på 2000-talet. Allt fler valde istället länder i Asien. På fem år har antalet studenter som åker till Asien ökat med nästan 60 procent.

Läs mer på Högskoleverkets hemsida

2012-03-29