24 miljoner till forskning om barns psykiska hälsa

Hälsohögskolan har beviljats 24,5 miljoner kronor för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa. Läs mer


2012-04-20