Charlie Karlsson får Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken

Årets mottagare av högskolans förtjänsttecken 2012 är JIBS professor Charlie Karlsson. Förtjänsttecknet delades ut för tionde gången i samband med högskolans traditionella vårfirande 30 april.

Förtjänsttecknet ges till personer som gjort insatser av vikt för Högskolan i Jönköping.

Charlie Karlsson tilldelas Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken 2012 med motiveringen:

"Charlie Karlsson var innovatören bakom tillkomsten av Internationella Handelshögskolan och i och med det också den som hade en avgörande roll för tillkomsten av Högskolan i Jönköping som helhet.

Charlie Karlsson är en framgångsrik professor i nationalekonomi och har varit drivande såväl i grundutbildning som forskarutbildning samt i vetenskapssamhället internationellt via publikationer med mera.

Charlie Karlsson har varit en förgrundsgestalt då det gäller vetenskapliga och andra konferenser som lagts i Jönköping och har på det sättet på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att sätta Jönköping på kartan."

Läs pressmeddelandet

2012-04-30