Gjuteriindustrins "nobelpris"

Svenska Gjuteriföreningens förtjänstplakett med inskriptionen "För gagnerik gjuterimannagärning" har tilldelats professor Ingvar L Svensson.

Utmärkelsen överlämnades av Gjuteriföreningens ordförande Christer Davidsson, vid föreningens stämma och årskonferens i Jönköping den 8 maj.

Förtjänstplaketten instiftades 1963 och utdelades första gången vid invigningen av föreningens laboratorium i Jönköping samma år. Motivet till plaketten har konstnären Sture Wikström hämtat från strukturen hos gråjärn. Plaketten är gjuten i brons och har tidigare delats ut 27 gånger.

Plaketten tilldelas personer som gjort betydelsefulla insatser inom den svenska gjuteriindustrin. Särskilt beaktas inspirerande ledarskap, banbrytande forskningsinsatser och tekniskt nydaningsarbete samt framgångsrikt arbete inom den gemensamma verksamheten.

Motivering

"Professor Ingvar L Svensson har på ett kraftfullt sätt byggt upp den gjuteritekniska forskningen och utbildningen vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Idag utgör den gjuteritekniska forskningen den starkaste miljön på högskolan. Tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen och institutet Swerea SWECAST har professor Ingvar L Svensson skapat Casting Innovation Center en centrumbildning, som utgör en av Europas starkaste forskningsmiljöer. Hans banbrytande forskningsinsatser har haft en avgörande betydelse för branschens utveckling."

2012-05-15