Företagsekonomi i toppklass nationellt

Högskolans utbildning på kandidatnivå i ämnet företagsekonomi är en av få i landet som håller mycket hög kvalitet, visar Högskoleverkets kvalitetsutvärdering. Läs pressmeddelande


2012-05-16