Hög kvalitet inom informatik, biomedicinsk analytikerexamen och biomedicinsk laboratorievetenskap

Återigen får Högskolan i Jönköping goda omdömen i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Läs pressmeddelande


2012-06-13